maledivyweb.czexpo tourtel. 577 103 104 mobil 602 530 266 expotour@expotour.cz
o nás DopravaFormalityEkonomikaReálieHistorieSEYCHELYMAURICIUS
 
htl. VIPhotely abecedně Ceny RadyCo dělatProgramy Počasímapa

hlavní město Maledivy Male, letiště Hulhule a doprava na Maledivách

Hlavní město Malediv - Male

Hlavní město Malediv - Male leží na jednom z 3 centrálních ostrovů a je velikosti asi 1,5 x 2 km. Od mezinárodního letiště Hulhule jej odděluje úžina velikosti necelý 1 km a oba ostrovy spojuje lodní kyvadlová přeprava loďkami dhoni.
Male´je rozděleno do čtyř tradičních městských čtvrtí: Henveyru, Galolhu, Machchangoli a Maafannu. Všechny druhy zboží jsou do Male dováženy ze vzdálených atolů. Prezidentovo oficiální sídlo Mulee Aage, které bylo postaveno v roce 1913, se nachází v centru hlavního města a je ozdobeno složitými řezbářskými pracemi.

V blízkosti se nachází Friday Mosque nebo Hukuru Misikiy. Vznik mešity se datuje od roku 1656. Na okolním nádvoří jsou náhrobky bývalých panovníků. Munnaaru, která byla postavena v roce 1675 a svým bubnovitým tvarem se tyčí nad hlavním městem a věřící jsou svoláváni 5x denně na motlitbu.
Každý pátek se v této mešitě shromažďují k motlidbám tisíce lidí. Hlavní ulicí msale je rušná Marine Drive s moderní architekturou a vládními budovami a znázorňuje kontrast života v Male. Navštěvovaným místem je taká místní rybářská tržnice.
Před rozvojem turistiky v začátkem minulého stotí byl ostrov zastavěn jen z poloviny povětšinou dřevěnými domky a druhá polovina bylo porostlá vegetací a sloužila údajně jako veřejná toaleta.V pátek, kdy je volný den panuje čilý dopravní ruch. Rodiny movitých maledivanů nasednou do aut a objíždí po návštěvách své příbuzné vzdálené třeba až 1 km.

Maledivy - letiště Hulhule

Mezinárodní letiště Hulhule je většinou první místo s kterým se cizinec dostane na Maledivách do kontaktu a ostrov Hulhule je hlavním dopravním uzlem Malediv, kde se propojuje lodní a letecká přeprava. Letiště je rovněž propojeno úžinou s novým 3-tím centrálním ostrovem Hulhumale, který byl vybudován nasypáním písku a také částečně odpadu. Takto vznily nové pozemky sloužící k další výstavbě.
Po příletu si vyzvednete zavazadla a projdete pasovou a celní kontrolou. Po východu z letiště je prostor, kde si Vás převezmou pracovníci hotelů nebo cestovních kanceláří.

K molům, odkud odjíždějí lodě na jednotlivé hotely vede ulička, kde po obou stranách jsou odbavovací pulty hotelů a místních cestovních kanceláří. Je zde rovněž vnitrostátní letiště pro hydroplány, což je v podstatě vodní startovací plocha s odbavovacím prostorem. Mezi ním a hlavní halou je zajištěna přeprava mikrobusy.
S rozvojem turistiky, na některé vzdálenější ostrovy disponující vlastním letištěm, odlétají také vnitrostátní linky již přímo z letiště.
Na ostrově je mimo letiště i hotel Hulhule, sloužící k přespání před odletem nebo pokud přiletíte na Maledivy v noci a musíte do rána počkat na další transfer na Váš ostrov.
Máte- li čas před odletem letadla, je prohlídka Male vhodným strávením času.
Ikdyž neuvidíte žádné zázraky, je lépe se projít než trávit čas popíjením nealkoholického piva v restauracích před letištěm.

Doprava na Maledivách

Letecká přeprava

Pomineme-li přejíždění mikrobusů či aut po ostrově Hulhulmale nebo Male je hlavní doprava na Maledivách letecká a lodní.
Letecká doprava je soustředěna na ostrov, kde se nachází mezinárodní letiště a odkud startují i letadla na vzdálenější ostrovy s vlastním lolálním letištěm. Na jedné části ostrova je vybudováno odbavovací místo pro hydroplány, odlétající na objednávku do jednotlivých resortů nebo i lokálních ostrovů. Vzdálennost cca 1km letištního východu spojují mikrobusy.

Lodní doprava na Maledivách

Pro námořní obchodní slouží místní přístav. Turisty však zajímá hlavně přístaviště před letištní halou, odkud odjížní dhoni do Male, ale především transportní čluny a lodě rozvážející turisty do jednotlivých resortů.
Transfery dhoni se používají jen tehdy chce - li někdo ušetřit nebo na velmi krátké vzdálenosti - např. mezi letištěm a Male. Standartně se používají rychlolodě, které jsou cenově ekonomické, ale většinou jen do vzdálennosti cca 100 km od letiště. Těchto 100 km trvá dle výšky vln cca 2 - 2,5 hodiny. Letecké transfery se používají tak od 80 km a dále. Časově musíte stejně počítat ztrátu na přesun k hydroplánu, na naložení a potom na transfer z přistávacího mola dhoni do recepce cca 1 hodinu + 30 min letu.
Rovněž z většiny ostrovů tak od vzdálennosti 100 km se nedělá tzv. noční transfer k odletu na letiště z důvodů bezpečnosti. Transfery, které si vždy řídí hotely tak jsou v 15:00 - 16:00 a na letišti jste nejpozději v 6 hodin. Letadla do Evropy však běžně odlétají až kolem půlnoci.
Volný čas můžete strávit buď na letišti nebo si udělat prohlídku Male a nebo pronajmout pokoj v hotelu Hulhul a nebo levnější v Male.

 
 
www.expotour.cz   
expo tour    
T.Bati 3672, ZLÍN  
tel.: 577 22 22 34 , tel.fax.: 577 10 31 04  
mobil 602 530 266, expotour@expotour.cz  

maldives-bubl-1ryba maledivymaldives bubl - 2

Maledivy