Menu Zavřeno
maledivy ekonomika

Ekonomika Malediv

Republika Maledivy je řetězem 1 190 korálových ostrovů rozkládajících se v Indickém oceánu na ploše 90 000 km 2. Ostrovy se vyskytují ve dvaceti šesti přírodních atolech, ale pro jednodušší správu je země rozdělená do dvaceti „atolů“.
Podle výsledků sčítání lidu a domů, které proběhlo v březnu roku 1900, má republika 213 215 obyvatel a populace roste tempem 3,4%. 198 ostrovů je obydlených, z čehož 25 ostrovů má více než tisíc obyvatel. Druhým nejvíce obydleným ostrovem je Male´, hlavní ostrov a centrum obchodu. Počet obyvatel Male´, který roste rychleji než v ostatních částech země, je 55 130. Pracovní síla (v roce 1990 celkem 51 218 obyvatel starých 15-59 let) tvoří přes 50,06% obyvatel v produktivním věku (15-59 let). Hlavní hospodářský produkt je podle odhadů necelých 1.000 USD na hlavu.

Průmysl Maledivy

Průmysl na Maledivách se skládá z tradičního a moderního sektoru. V tradičním sektoru převládá stavba lodí, tkaní rohoží, vyrábění lan, kovářství, rukodělná výroba a jiný domácí průmysl. V tomto sektoru je zaměstnáno značně velké množství žen a představuje zhruba čtvrtinu pracovní síly. Jeho vazba na ostatními sektory hospodářství jako cestovní ruch, přeprava a výstavba tento sekto výrazně posilnila. Ačkoli tradiční průmysl vzkvétá, objevuje se také hodně nových odvětví.

Hlavní činnosti v moderním sektoru zahrnují konzervování ryb, výrobu oděvů, výrobu plastových trubek, stavba lodí, výrobu čistících past a vhledem k životním podmínkám plnění lahví vodou a její distribuce. Další podnikání jako lodní doprava, přepravní služby, elektrické a mechanické dílny, tesařská práce a výrobny cihel jsou také významné.Velikost domácího trhu, nedostatek kvalifikovaných a vyškolených pracovních sil, nedostupnost surovin a problémy s dopravou charakterizují omezený rozvoj země. Ví se, že rozvoj průmyslového sektoru je důležitý, aby se vyhovělo vzrůstající poptávce hospodářství, a proto jsou vysoce podporovány zahraniční investice na zahájení vzájemně prospěšných projektů. Průmyslový sektor představuje zhruba 5,8%  HPD. Očekává se, že s rozvojem dopravy, komunikací a jiných zařízení infrastruktury se hospodářství země více rozšíří.