Menu Zavřeno
maledivy historie

Historie Maledivy

Maledivy byly vždy nezávislé po celou dobu historie, pouze kromě krátkého období 15ti let portugalské nadvlády v 16. století.  V roce 1887 se Maledivy staly britským protektorátem a zůstaly jím až do 26. července 1965.
11. listopadu 1968 přešly nezávislé Maledivy ze sultanátu zpět na republiku. První psaná ústava byla vyhlášena v roce 1932.

Maledivské souostroví byly osídleny nejdříve patrně árijskými přistěhovalci, o kterých se domníváme, že ve stejné době (kolem 500 př. n. l.) osídlili také Srí Lanku.
Vyskytovala se také pozdější migrace z jižní Indie a ze Srí Lanky. Nejnovější archeologické nálezy ukazují, že ostrovy mohly být obydleny již v roce 1500 př. n. l. Kontakt s okolním světem byl zaznamenán s příchodem prvního arabského cestovatele kolem roku 947 n. l.  Snadno si lze představit přivezené zprávy hovořící o možném obchodu s perlami, kořením, kokosovými ořechy, sušenými rybami a zřejmém nadbytku lastur používaných k výrobě platidla. Lastury byly uznávanou měnou mezi Afrikou a Čínou až do 16. století. Zprávy popisující exotické ostrovy spolu s drahými přírodními zdroji, které cestující tehdy přivezli domů, byly pravděpodobně následkem příjezdu více lodí dovážejících obchodníky a jiné cestující.

Okolní svět ovlivnil významně Maledivský život, jejich pověsti a odhalení historie. Prvotní obchodníci položily základy buddhistickým zvykům a postupům. Ale největší přínos, který zapříčinili Perští a Arabští cestující, byl přestup Maledivanů na Islám v roce 1153 n. l. Dhivehi (Maledivský jazyk) se také podrobil určité přeměně, což bylo v důsledku kontaktu s okolním světem. Splývání asi vystihuje lépe než přeměna vývoj Dhives Akuru do Thaana, dnešního písma. Písmo Thaana se píše zprava doleva na rozdíl od Dhives Akuru, pravděpodobně aby se přizpůsobilo většině slov v tehdejším každodenním užití.

Stejně tak, jak sopečná činnost vytvořila 1 190 ostrovů a korálových útesů, které se vyzdvihly nad hladinu oceánu před 100 000 lety, vládnoucí dynastie daly konečnou podobu tomu, z čeho vznikla republika Maledivy. Po přestupu na Islám v roce 1153 se vládci začali nazývat sultánové . Král Koimala byl přejmenován na posledních třináct let svého pětadvacetiletého panování na sultána Mohammed-bin-Abdullaha.  V Maledivské historii je zaznamenáno celkově osmdesát čtyři jmen sultánů patřící k šesti dynastiím. Dynastie Maley nebo Theemuge trvala 235 let za panování dvaceti šesti různých sultánů. Dynastie Hilali poté vládla 170 let s dvaceti devíti panovníky. Za vlády Hilaliů pozval sultán Kalhu Mohammed na Maledivy první zahraniční mocnosti a tak zahájil diplomatické styky se světem.
Až do šestnáctého století prosperoval tento nezávislý stát díky obchodům s balzámy, poté se o něj začali hodně zajímat Portugalové. Během historie se vytvářeli legendární hrdinové. Právě době ohrožení Portugalskem se narodil jeden z největších Maledivských hrdinů Mohammed Thakurufaan na ostrově Utheem v severním korálovém útesu Thiladhummathi. Během Mohammedova dospívání Portugalci uspořádali mohutnou výpravu proti Maledivanům. Kapitán Andreas Andre, známý jako Andhiri Andhirin zvítězil nad sultánem Ali IV, posledním panovníkovi z dynastie Hilali. Po celých patnáct let se útočníci snažili převzít kontrolu nad ostrovy. Ale Maledivy byly rozptýleny v mořích, které byly často tak nebezpečné jako útoky statečných Maledivanů vedené během válčení proti kolonistům.
Ještě dnes uslyšíte písně a příběhy, které vypráví o Mohammedu Thakurufaanovi, jak zničil veškerou Portugalskou posádku. Dvanáct význačných let poklidné Mohammedovy vlády se vyznačovalo prosperitou a reformami. Zemřel v roce 1585 n. l., ale jeho dynastie Utheemu vládla po 127 let s dvanácti panovníky. Válečné proudy nejsou na idylických ostrovech pravidelné. Maledivy čelily nové hrozbě z pobřeží jižní Indie, kdy Raya z Cannanore vyslal útočnou skupinu, aby napadla Male. Královský palác byl zničen a sultán poslán do exilu, odkud se nikdy nevrátil. Maledivské ozbrojené síly brzy nato odrazily útok Malabaru, zahnali je zpět a za vůdcovství Ghazi Hassana Izzaddeda byla založena dynastie Huraage. Tato dynastie převládala až do roku 1968, kdy se Maledivy staly republikou. Po nepříjemnostech s Malabarem založily Maledivy diplomatické styky se Srí Lankou. Tyto dvě země utvořili alianci, která trvala dál přes období Nizozemské a poté Britské nadvlády Srí Lanky. Díky silnému smyslu pro obchodování a pozoruhodná schopnost udržet si svůj svět , Maledivané rozvíjeli styky s mnoha zeměmi, zejména se Srí Lankou, která je stále zásobuje mnoha dovozovým zbožím.
Ochrana před cizími vlivy avšak pochází z touhy žít jako předkové v uzavřeném společenství, národní „rodině“ (která je blízko Alláhovi). Tak jak korálové útesy chrání ostrovy, Maledivané dodržují dohodu zachovat si svůj vlastní svět a maledivskou kulturu a ochránit ji před negativními vlivy zvenčí.